Marknadsföringen enligt sin klassiska definition omfattar alla de aktiviteter som ett företag håller på med ute på marknaden. Dessa aktiviteter inkluderar till exempel val av produkt som skall säljas, vilken målgrupp som du skall rikta dig till, prissättning av produkt eller tjänst osv. Samtidigt som det kanske låter enkelt, så är just marknadsföringen det som småföretagare tycker är det svåraste. Inte så konstigt. Marknadsföringen sker i ett klimat med hög konkurrens och dessutom oftast av erfarna personer.

Marknadsföring på internet

Om man då flyttar detta redan hårda klimat till internet. Där allt och alla finns numera, hur skall man hantera det då? Det kan lätt kännas som en plattform som är alldeles för stor att ta sig han.

Hur skall du börja?

Börja med att utgå ifrån vad det är du vill uppnå? Antagligen har ni redan klurat på er USP, det vill säga, Unique Selling Point, det som skiljer er från kunderna. Utifrån detta, kan du vidare tänka vad du vill få för mål med din marknadsföring på nätet. Vad vill du att kunderna ska tycka och göra med din produkt eller tjänst. När man har lagt basen med information för sig själv, blir vidare val genast mycket enklare.

Vad händer i världen just nu?

Det är klurigt att vara aktuell med uppdaterad information i sin marknadsföring på nätet om man vill hänga på olika trender och ämnen det snackas om. Det är nog därför små företag tycker det är utmanande. Det krävs helt enkelt resurser för att hålla sin digitala marknadsföring vid liv. Man kan dra igång mer omfattande och långvariga kampanjer av olika slag, men för att ens kommunikation skall gå fram kan det hjälpa att vara aktuell. Knyt an ditt budskap till något som händer i omvärlden, och du får nämligen en genväg in i folks huvuden. Dessutom upplevs du som en seriös aktör som ständigt håller dig uppdaterad.

Ton och kommunikation

För en strategisk marknadsföring och kommunikation på nätet, krävs det en enhetlig plan. Hur skall man prata med sin målgrupp? Känner de igen dig på sättet du pratar och skriver? Kan de relatera till språket du använder? Allt som visas från dig på nätet bildar folks uppfattning om vem du är och vad ditt varumärke gör. Skall du publicera något, så gör det ordentligt.

Börja med myrsteg

Börja i en liten skala för att ha kontroll över dina mål och mätningar, och utveckla sedan skalan mer när det känns rätt!

Leave a Reply