Kategori: Anmälningar

  • Blanketten som används vid orosanmälan

    När en orosanmälan sker kan man skriva anmälan på ett vanligt papper. Men det finns flera fördelar att använda den blankett som tagits fram för detta ändamål. Därmed minskar risken betydligt att man missar väsentliga delar. Blanketten som kan användas heter ”Orosanmälan till Socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa” och kan […]

    READ MORE