När en orosanmälan sker kan man skriva anmälan på ett vanligt papper. Men det finns flera fördelar att använda den blankett som tagits fram för detta ändamål. Därmed minskar risken betydligt att man missar väsentliga delar.

Blanketten som kan användas heter ”Orosanmälan till Socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa” och kan laddas hem på flera kommuners hemsidor. Det man fyller i på denna orosanmälan är då:

Datum och Mottagare– Skriv vilket datum du fyllt i ansökan och vilken socialtjänst som är mottagare.

Barnet det avser– Skriv i så mycket information du har om det barn du har oro för. Det finns möjlighet att skriva namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. Men det är självklart så att man inte alltid har all information. Ju mer information som ges desto lättare blir det för socialtjänsten att identifiera barnet. Här anger man även om barnet har fått information kring att anmälan skett eller inte. Även om det kan behövas tolk i kommunikation med barnet.

Vårdnadshavare– Upp till två vårdnadshavare kan anges på blanketten. Även här är det en fördel om detta anges även om socialtjänsten kan identifiera dessa om de kan säkerställa sig om vilket barn som anmälan gäller. Även här anges om föräldrarna blivit informerade om denna orosanmälan eller inte.

Upprättad av– Om en privatperson gör en orosanmälan kan detta ske anonymt. Därmed fyller man inte i kontaktuppgifter på denna del av anmälan. Man kan alltså inte både vara anonym och ange uppgifter för kontakt.

Om man lämnar in orosanmälan som tjänsteman får man däremot inte vara anonym. Vill man inte lämna in anmälan själv kan man prata med sin chef vilken kan stå bakom denna anmälan.

Orsak till oro: Här skriver man så utförligt som möjligt det som gör att en anmälan sker. Vad är det som oroar dig som anmälare? Är det något du sett direkt eller hört via rykte? Vad vet du och vad är bara oro? Berätta så detaljerat som möjligt och ta gärna till extra papper att skriva på. Detta inte minst om du gör en anmälan anonymt vilket gör att socialtjänsten inte kan kontakta dig för kompletterande uppgifter.

Kryssa i anledning:För att förtydliga anmälan kryssas även orsak i utifrån de olika alternativ som finns på blanketten. Här finns även en ruta för ”Övrig information”.

Klicka här om du vill har ytterligare information kring orosanmälan och dess blanketter.

Leave a Reply