Kategori: Vård

  • Vad är personlig assistans?

    En person som har en stor funktionsnedsättning kan bli beviljad personlig assistans för att därigenom klara av de vardagliga sysslorna i livet. Målet är därmed att assistansen ska vara till hjälp så att personen kan ha ett ”självständigt liv”. Olika behov ger olika assistans Att ha personlig assistans innebär att man får hjälp under vissa […]

    READ MORE