Bemanningsföretag för sjuksköterskor har blivit allt vanligare på senare år. Många sjuksköterskor väljer att arbeta via bemanningsföretag istället för att vara direktanställda på sjukhus och vårdcentraler. Det finns både för- och nackdelar med att arbeta via bemanningsföretag. Bemanningsföretagen erbjuder ofta högre löner, mer flexibla arbetstider och möjligheten att arbeta på olika arbetsplatser. Samtidigt saknar man oftast anställningstrygghet och förmåner som semesterersättning och tjänstepension.

Flexibilitet och valfrihet

Många sjuksköterskor uppskattar den flexibilitet som bemanningsföretag erbjuder. Man kan själv välja när och var man vill arbeta. Det passar bra för till exempel småbarnsföräldrar som vill styra över sin arbetstid. Det ger också möjlighet att arbeta periodvis, till exempel några månader per år. Bemanningsföretag för sjuksköterska erbjuder ofta uppdrag på olika sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden. Som bemanningsanställd får man chansen att arbeta på olika arbetsplatser, vilket många tycker är utvecklande. Det ger erfarenhet från olika verksamheter.

Osäkerhet och otrygghet

Att arbeta via bemanningsföretag innebär dock en osäkerhet eftersom anställningarna är tidsbegränsade. När ett uppdrag är slut finns ingen garanti för nytt uppdrag. Det skapar en otrygghet jämfört med tillsvidareanställningar. Eftersom bemanningsanställda räknas som visstidsanställda omfattas man inte alltid av förmåner som tjänstepension, försäkringar och semesterersättning. Det är viktigt att kontrollera vilka villkor som gäller för varje enskilt uppdrag.

Arbetsmiljö och sammanhållning

Att komma som bemanningsanställd till en ny arbetsplats kan ibland upplevas som ensamt. Man är inte en del av gemenskapen på samma sätt som de fasta medarbetarna. Introduktion och handledning brister ibland. Samtidigt beror mycket på bemötandet från de ordinarie medarbetarna. Bemanningsanställda sjuksköterskor vittnar om både positiva och negativa upplevelser. En del känner sig välkomna, medan andra känner sig utanför.

Lön och arbetstider

Bemanningsföretag erbjuder ofta högre timlöner än vad som är brukligt för tillsvidareanställningar inom vården. Men eftersom anställningen är osäker och man inte alltid erbjuds heltid finns en ekonomisk otrygghet. Arbetstiderna kan variera stort mellan olika uppdrag. Allt från natt och helg till dag och kvällstid förekommer. Bemanningsanställda förväntas ofta vara flexibla och hoppa in vid behov. Det passar inte alla.

Utvecklingsmöjligheter

Även om tryggheten kan vara sämre rent anställningsmässigt menar vissa att bemanningsuppdrag kan ge goda möjligheter till kompetensutveckling. Att arbeta på olika ställen, med olika patientgrupper och medarbetare ses som lärorikt. Samtidigt vittnar andra om att introduktionen på nya arbetsplatser ibland brister. Det kan då vara svårt att komma in i arbetet och utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Handledning och stöd från ordinarie personal är viktigt.

Bemanningsföretag för sjuksköterskor väntas öka ytterligare framöver. Vårdens rekryteringsbehov är stort, inte minst med en åldrande befolkning. Samtidigt råder det brist på sjuksköterskor. Bemanningsföretagen fyller en viktig funktion genom att erbjuda flexibla lösningar. Men för att behålla personal på längre sikt behövs sannolikt tryggare anställningsformer. Troligen kommer vi se en blandning av visstidsanställningar och tillsvidareanställningar inom vården framöver.

Leave a Reply