Guld har fascinerat människor i tusentals år. Det sällsynta grundämnet har ansetts värdefullt i de flesta kulturer tack vare dess skönhet och beständighet. Redan för över 6000 år sedan började människor bearbeta guld till smycken och föremål. I Egypten och Mesopotamien smältes guld till tunna plåtar som dekorerades med ädelstenar. Guldsmeder har alltid varit skickliga hantverkare. De förädlar råvaran guld och omvandlar den till vackra smycken, praktfulla föremål och konstverk som består genom århundraden. Guld användes tidigt som bytesmedel och betalningsmedel. Runt 700 f.Kr. började de första guldmynten präglas i Lidden. Myntens vikt i guld garanterade deras värde. Guld har sedan dess varit basen för många länders valutor. Under 1900-talet var dollarn och pundet knutna till guldreserver. Idag anses guld vara en säker investering i oroliga tider eftersom dess värde består över tid.

Besök denna sida för en etablerad guldsmed i Sverige.

Egenskaper hos guld

Guld är ett grundämne med atomnummer 79 och kemisk beteckning Au efter aurum som är latin för guld. Rent guld är en tät, glänsande gul metall. Det är det mest smidbara och formbara grundämnet och kan hamras ut till tunna ark och trådar. Guld leder både värme och elektricitet väl och är motståndskraftigt mot kemiska angrepp. Dessa egenskaper gör att guld passar väl i elektronik, smycken och konstföremål som ska bestå länge. Guld förekommer naturligt i malmådror djupt nere i jordskorpan. Det utvinns genom gruvdrift eller vid guldvaskning av sand och grus i vattendrag. Guldmalm innehåller ofta bara några gram guld per ton malm. Genom anrikningsprocesser renas guldet fram. Rent guld, 24 karat, innehåller 99,9% guld. Guldlegeringar med lägre guldhalt blandas ofta med silver eller koppar.

Guldpriset

Priset på guld styrs av utbud och efterfrågan på den globala marknaden. Guld handlas dygnet runt på råvarubörser över hela världen. Priset sätts i US-dollar per uns (31,1 gram). Guldpriset varierar beroende på den globala ekonomin men har stigit stadigt sedan 2001. År 2022 låg priset på över 1700 dollar per uns. Stigande inflation och geopolitisk oro brukar leda till ökad efterfrågan på guld som säker investering. När aktiemarknaden vacklar väljer många att satsa på guld istället. Även centalbanker och stater köper guldreserver. Kina och Ryssland har under senare år ökat sina innehav av guld kraftigt. Om efterfrågan överstiger utbudet pressas guldpriset uppåt.

Guld i konst och kultur

Guld förknippas med skönhet, makt och rikedom i många kulturer. Det pryder kronor, spiror och monument. I konsten används bladguld för att förgylla ramar, altaren och tak. Egyptiska faraoner begravdes i guldmasker och med guldsmycken som skulle följa dem till efterlivet. Aztekernas städer glittrade av guld och i Indien pryder guldsmycken gudabilder. Inom litteraturen symboliserar guld ofta girighet och besatthet. I myter jagar hjältar efter den gyllene skinnet, Nibelungens guld eller guld i regnbågens ände. I modern populärkultur dyker guld upp i filmer, tv-spel och böcker. Alla fascineras fortfarande av dess glans. Guld behåller sitt värde och sin dragningskraft genom århundraden. Det kommer alltid att eftertraktas för sin skönhet. Guldsmeder förädlar det gyllene grundämnet till tidlösa mästerverk.

Leave a Reply