Som vårdgivare vill ni kunna erbjuda den bästa möjliga vården för era patienter. Vården bör genomsyras av en medkänsla samt en professionalitet och trygghet. Därför bör ni välja att hyra läkare av ett bemanningsbolag som är specialister på just vårdbemanning. För genom att ta in konsulter från en sådan aktör kan ni försäkra er om att konsulterna verkligen motsvarar era förväntningar.

När ni är i behov av läkare på längre eller kortare sikt bör ni därför stanna upp och tänka till. Ta hjälp av ett bemanningsföretag som kan det här med vårdbemanning i allmänhet och bemanning med hyrläkare i synnerhet. Genom att göra detta kan ni nämligen lösa bemanningen på enklaste och bästa möjliga sätt!

Svar på vanliga frågor om att hyra läkare

När ni som vårdgivare överväger att hyra läkare via bemanningsbolag har ni förmodligen många frågor. Därför tänkte vi nedan besvara några av de allra vanligaste frågeställningarna som frekvent dyker upp. Dessa inkluderar frågor som:

  • Vad är kostnaden för att ta in en hyrläkare? Exakt hur mycket det kostar att hyra läkare beror på den aktuella läkarens erfarenhet och utbildning samt på ett antal ytterligare faktorer. Till exempel kan er geografiska placering vara en faktor som påverkar prisbilden. Dessutom är det omöjligt att svara på denna fråga utan att veta vilken kompetens ni söker. Därför bör ni kontakta ett bemanningsföretag som arbetar med vårdbemanning och ställa frågan direkt till dem.
  • Hur vet man att hyrläkaren lever upp till förväntningarna? Som vi redan har nämnt bör ni som vårdgivare uteslutande samarbeta med bemanningsföretag som specialiserar sig på er bransch. Dessa gör generellt sett djuplodande och kvalitetssäkrade intervjuer med potentiella kandidater. Därefter görs ytterligare kontroller för att säkerställa att läkaren ifråga har rätt behörighet och kompetens.
  • Kan man ta in läkare med kort varsel? Ja, de bemanningsbolag som arbetar med uthyrning av läkare vet att det ofta kan vara bråttom att få ihop bemanningen. Därför har de flera anslutna hyrläkare som de med kort varsel kan hyra ut.
  • Går det att hitta rätt kompetens oavsett geografisk placering? Ja, bemanningsföretagen arbetar vanligtvis med uthyrning av kompetent personal i hela Sverige. Med det sagt kan det naturligtvis vara lite mer utmanande att få kandidater att vilja arbeta i väldigt avlägsna delar av landet. Men det är absolut ingen omöjlighet!

Leave a Reply