Snabbfakta om Ugl utbildningar

Vad kännetecknar Ugl utbildningar? Vilka passar utbildningarna för? Vad kostar det?

Tid och plats

Ugl utbildningar genomförs under 5 dagar och på en avskild plats, ofta en kursgård. Under dessa dagar sker en intensiv, och ofta mentalt jobbig, utbildning. Orsaken att det är flera dagar, och på en kursgård, är att skapa en tydlig fokusering hos deltagarna.

Kostnad

Priset kan självklart variera något beroende vilken aktör som erbjuder utbildningen samt dess upplägg. Men generellt ingår 4 nätter på kursgården och helpension. Dessutom flera handledare på en mindre grupp deltagare. Det är orsaker till att kostnaden per person ofta ligger på mellan 20 000 kr och 25 000 kr.

Certifiering från Försvarshögskolan

Det är Försvarshögskolan som är ansvarig för certifiering och uppdatering av Ugl utbildningar i Sverige. Det innebär även att de handledare som håller i dessa bör ha certifiering från Försvarshögskolan. I annat fall är det inte en äkta Ugl utbildning.

Utveckling av Grupp och Ledare

Förkortningen står för ”Utveckling av Grupp och Ledare”. Det handlar därmed om att lära sig mer om processen mellan ledare och grupp samt hur olika människor agerar inom en grupp. Framförallt vänder sig därmed denna utbildning mot ledare, chefer och anställda med större ansvar. Men det går även att välja Ugl utbildningar för de som vill lära sig mer om grupprocessen och sin del i den.

Lärdomar som ges inom Ugl utbildningar

Bland annat finns fokus på:

  • Tydlig kommunikation
  • Ökad självkännedom
  • Olika ageranden inom en grupp
  • Förstå stadier inom en grupp
  • Förståelse av behovet av olika sätt att leda gruppen

Kräver stabil livssituation

Flera aktörer anger att de personer som söker till dessa utbildningar bör ha en ”stabil livssituation” alternativt att personerna ska vara i ”psykisk balans”. De som varit med om dödsfall inom familjen, skilsmässa eller precis bytt jobb kanske bör vänta ett par månader.

Orsaken till detta är att alla deltagare förväntas vara mycket öppna med känslor och att dessa även ska vara kopplade till gruppens aktivitet. Detta för att alla ska kunna lära sig av varandra gällande hur människor agerar, tänker och känner inom gruppen.

Agera, reagera och reflektera

Ugl utbildningar innebär ytterst lite information i form av föreläsning. Istället ges uppgifter som gruppen ska lösa då alla förväntas agera. Samtliga kommer även att reagera på olika sätt vilket de sedan kan reflektera över.

Leave a Reply