Att läsa recensioner och se på betyg är ett sätt att välja de bästa produkterna inom en kategori. Men är det möjligt med mobilt bredband? Ska man välja ett mobilt bredband som är bäst i test? Ja – men bara kanske. Orsaken är dessa bredband är bäst på olika saker så det är viktigt att som konsument fundera över vad man själv prioriterar.

Mobilt bredband som är bäst i test inom…

 • Totalpoäng
  Mobilabredband.com anger att Telenor har ett mobilt bredband som är bäst i test – förutsatt att betyg från samtliga olika delmoment slås samman. Detta så som täckning, snabbhet, pris och användarvänlighet. Men de är även snabba att poängtera att Telenors alternativ inte behöver vara bäst för alla. De vann nämligen inte inom samtliga kategorier.
 • Snabbast
  Samma webbsida hänvisar till ett oberoende test från Tutula. I testet har olika mobila bredband ställts mot varandra utifrån dess snabbhet. Mobilt bredband som är bäst i test gällande snabbhet är Tre. Eftersom flera operatörer använder Tre´s nät finns möjlighet att få snabbaste nedladdningen via Tre, Chilimobil och Hallon.
 • Täckning
  Telia marknadsförs ibland som mobiloperatören med allra bäst täckning. Under lång tid var de även helt dominerande i vissa delar av Sverige. Det är därför inte oväntat att Mobilabredband.com utnämner Telia till bäst i denna kategori.
 • Surfmängd per 100 kr
  Den punkt som allra flest jämför, i val av mobilt bredband, är surfmängd som ges i förhållande till pris. De flesta i Sverige bor i en större stad där ett flertal olika operatörer kan användas och i detta fall blir det priset som primärt är avgörande. Utöver att se på pris per surfmängd skiljer det sig mellan abonnemangen gällande om surfmängden får sparas eller inte. Får surfmängden sparas blir det lite mer flexibelt och det kan eventuellt räcka med lite mindre månatlig surf. Det finns även tester som visar vilket mobilt bredband som är bäst i test gällande prisnivå.
 • Ska kontantkort väljas?
  Ytterligare en punkt att se på är om kontantkort ska välja istället för abonnemang. Det är visserligen dyrare per månad men kan vara smidigt om surf bara behöver användas under en kortare period. Detta exempelvis under vistelse i sommarstugan under en eller två veckor. Eftersom de flesta abonnemang inte har någon bindningstid är annars ett alternativ att teckna ett abonnemang och sedan säga upp det inom någon dag. Därmed betalas bara för en månads surf.

Leave a Reply