Norrköping: Efter att kommunen har gett en person rätten att få personlig assistans har denna person möjligheten att själv välja assistansanordnare. Det vanligaste är att kommunen eller ett privat företag väljs. Men det finns även andra alternativ. Ansökan om personlig Assistans sker enklast via Norrköping kommuns hemsida. Där framgår även vilka intyg som behöver bifogas och hur processen går till fram till att assistansen är beviljad. Detta är en insats som ligger under LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Efter att assistansen beviljats

Har assistansen beviljats kvarstår frågan om vilken assistansanordnare i Norrköping som ska få uppdraget. Via kommunens hemsida finns de två vanligaste alternativen:

Kommunen
Kommunen kan aktivt, eller passivt, väljas som assistansanordnare. Med det menas att personer kan fylla i en blankett och ange att kommunen ska ta ansvar för denna vård. Dessutom blir det automatiskt kommunen som får ansvaret om personen inte gör något annat aktivt val.
Vid frågor kring att anlita Norrköpings kommun som anordnare bör kontakt tas med en enhetschef för personlig assistans. Detta enligt kommunens hemsida.

Privata assistansanordnare
Kommunen har skyldigheten att bistå med en lista över företag som kan anlitas som assistansanordnare. Via hemsidan finns däremot bara en länk till en informationssida om personlig assistans. Önskar du istället en färdig lista? Kontakta din handläggare som till stor sannolikhet kan ta fram detta.

Behöver du hjälp att välja?

Känns det svårt att välja mellan de många olika privata alternativ som finns? Kontakta en assistansförmedlare. Dessa hjälper till att jämföra, hitta och välja anordnare bland de privata alternativen. I korthet fungerar det på följande sätt:

  • Första steget är att du har kontakt med en assistansförmedlare på telefon/mail för att boka in ett personligt möte. Under detta möte kan du förklara dina behov, vilken assistans du är beviljad och vad du prioriterar i mötet med dina assistenter.
  • Andra steget är att förmedlaren ser på din ”kravspecifikation” och jämför denna mot vad olika assistansanordnare i Norrköping kan erbjuda. Utifrån detta kan de ta fram passande företag som i sin tur får presentera sin verksamhet.
  • Tredje steget är att välja anordnare utifrån vilka företag som presenterats. Det finns däremot inget krav på att en anordnare som förmedlaren presenterat måste anlitas. Det är alltså en gratis tjänst utan något ytterligare krav.

Leave a Reply