Så styr du företagets larm via appen

Att som småföretagare kunna få överblick över sitt företagslarm och kunna styra det via en app är idag nästan ”ett måste”. Det är betydligt mer flexibelt än att behöva ta sig till larmet så fort något ska ändras. Tack vare videoöverföring går det ofta till och med att se varför företagslarmet indikerat inbrott, larm eller annat.

Det finns visserligen fortfarande larm som inte är kopplad till en app men dessa är generellt extremt enkla och ger knappast samma säkerhet och trygghet som övriga.

Varför välja företagslarm med app?

  • På/Av

Du kan enkelt slå på eller stänga av ditt företagslarm oavsett var du än befinner dig. Om någon leverantör vill komma in med varor eller en vän låna kontoret på kvällen kan du snabbt larma av utan att behöva ge ut koder eller nycklar.

  • Ha kontroll på passage

Varje gång någon larmar på eller larmar av registreras detta i appen. Är ni flera personer, som har olika koder, går det alltså att tydligt se vem som senast varit på företaget och när senaste passagen genomfördes. Detta är framförallt viktigt på ett företagslarm om det är flera anställda eftersom det annars kan uppstå en situation då alla skyller på alla.

Man kan även snabbt skapa en tillfällig kod som enbart kan användas under en begränsad tid. Därmed kommer besökaren inte vara i behov av att du larmar av direkt via appen utan kan använda koden vid passage.

  • Bli varnad

Vid inbrott eller brandlarm varnar larmet med en hög signal, kan skicka meddelande till larmcentralen och varnar via appen.

  • Varnar när du inte larmar

Det är mycket lätt att glömma ett fönster öppet eller att inte stänga dörrarna ordentligt. När företagslarmet automatiskt aktiveras (oftast vid en viss tidpunkt) kommer det känna av att allt inte är ordentligt stängt. Därmed kan en pushnotis skickas ut via appen som påvisar detta. Detsamma gäller om det blir strömavbrott.

  • Belysning

Det är även möjligt att styra belysning om detta ingår i larmpaketet. Detta genom att speciella givare monteras i vägguttagen som sedan belysningen kopplas in till. Via appen kan man justera dessa givare och därmed bryta dem om inte man önskar att lamporna ska lysa.

Leave a Reply