PPM-statistik

Det gångna året innefattade premiepensionssystemet 5 792 772 pensionssparare. Dessa knappt 5,8 miljoner sparare fick i genomsnitt 6 700 kronor insatta på sina PPM-konton under året, vilket motsvarar ungefär 38 miljarder kronor. Det genomsnittliga värdet på svenskarnas PPM-konton var i december 2016 148 236 kronor. Räknar man även in de 1,4 miljoner pensionärer som uppbar premiepension omfattade PPM-systemet lite drygt 7,2 miljoner svenskar.

Statistik från Pensionsmyndigheten visar också att de pensionssparare som har sitt kapital i “AP7-soffan” 2015 hade en genomsnittlig kontobehållning på 85 300 kronor, medan motsvarande siffra för de pensionssparare som själva förvaltade sina portföljer hade i snitt 184 900 kronor på sina konton. Myndigheten menar att detta delvis kan förklaras av att det stora antalet unga sparare drar ner snittet för AP7 Såfa, då endast 1 procent av de färskaste pensionsspararna har gjort egna val. Det är naturligtvis en del av förklaringen, men det går inte heller att bortse från det faktum att den lilla andel pensionssparare som får den allra bästa värdeutvecklingen på sina premiepensionskonton är de sparare som är mest aktiva.

Det är också så att få sparare kan anses vara aktiva. Under 2016 genomförde till exempel pensionsspararna totalt 810 335 fondbyten. Det var dock endast 360 247 sparare, 6,5 procent av de 5 792 772, som gjorde fondbyten under året.

Extern PPM-förvaltning

För många sparare kan det vara en god idé att överlåta förvaltningen av PPM-kontot till en extern förvaltare. Cirka 600 000 pensionssparare har överlåtit PPM-förvaltningen till en extern aktör. Dessa aktörer förvaltar ungefär 87 miljarder kronor i 65 olika PPM-fonder. Det finns stora skillnader mellan olika förvaltningstjänster.

Den genomsnittliga avkastningen för pensionssparare med förvaltningstjänster låg 2016 på 3,8 procent, vilken kan jämföras med de 6,6 procent som var snittet för de sparare som själva valt fonder samt AP7 Såfas 5,8 procent. Vissa förvaltare lyckas dock bättre än andra, vilket gör att man inte får en rättvis bild när man drar alla förvaltare över en kam.

Sett över tid har många förvaltare lyckats betydligt bättre än genomsnittsavkastningen. PPM-förvaltaren Advisor har till exempel haft en snittavkastning på 10 procent per år sedan 2000, medan den genomsnittliga avkastningen i PPM-systemet har legat på 7 procent per år. En till synes marginell skillnad i genomsnittlig avkastning har en större inverkan på den framtida pensionsutbetalningen än vad de flesta kan föreställa sig. Med 100 000 kronor på PPM-kontot och 20 år kvar till pensionen kan du nämligen dubbla premiepensionen med en 5 procent högre genomsnittlig avkastning.

Leave a Reply