Om du vill leva ett mer intressant och lyckligare liv kan det vara bra att börja fundera över ditt andliga jag. Även om du är skeptiker och inte tror på något övernaturligt finns det många delar inom det andliga som inte alls är hokus pokus utan som helt enkelt handlar om dragningskraft. Ett exempel är affirmationslagen. Det vill säga, det du vill ha ska du få. Du behöver bara be om det, visualisera det och sedan visa tacksamhet. Just tacksamhet är något alla borde leva med, livet blir enklare och lyckligare om man är tacksam över det du får, hur obetydligt det än kan verka. Hos Tarotguiderna.net, en andlig guide på nätet, kan du lära dig betydligt mycket mer om såväl affirmation som om tarotkort, astrologi och medium.

Önska, leverera och tillåt

För dig som vill prova på affirmationslagen finns det i kort ett sätt att gå tillväga – önska, leverera och tillåt. Du kan önska dig vad som helst, exempelvis pengar och framgång, en ny partner, ett barn eller vad som helst. Du ber då universum om något. Nyckeln för att lyckas med affirmation är att du verkligen måste kunna känna exakt den känslan du kommer känna när du väl får det du önskar. Du behöver jobba på att visualisera det du vill ha och försöka känna hur det känns. Om det är pengar du önskar bör du visualisera hur din vardag kommer bli när du har pengarna. Vad kommer du köpa? Hur kommer det kännas i sinnet? Skaffa gärna en skrivbok där du kan klistra in bilder på det du vill ha och även skriva en rad under bilderna. Skriv i nutid, ungefär ”Jag känner mig stressfri och lycklig när jag har pengar”.

Leverera

Nästa steg efter att du önskat dig något från universum är att leverera. Själva leveransen är universums jobb, ditt jobb är att önska dig något och sedan känna de känslor som det du önskat kommer att ge dig. Sedan måste du våga tro på att universum kommer att leverera, för det gör det alltid. Den sista delen när det kommer till affirmationslagen är att tillåta. Här hamnar det mycket om att våga släppa kontrollen och våga tro på universums krafter. Försök att göra det lättare för universum att ge dig det du vill ha genom att tänka positivt.

Leave a Reply