Parrådgivning har flera olika fördelar, och det finns även många olika skäl till varför man anser sig vara i behov av parrådgivning i Haninge. Att genomgå en sådan process kan ofta läka en relation och även leda till en slags nytändning i förhållandet och relationen. Ibland kan det nämligen vara svårt att glömma gammalt groll – betydligt enklare är att älta och låta det flyta upp till ytan i tid och otid. Det är dock lika viktigt att lära sig att slutligen förlåta någon och gå vidare som att vara medveten om de olika roller och känslor som är involverade i ett normalt parförhållande.

Roller och känslor

I en relation händer det ganska ofta att man tar på sig en roll, eller får rollen till sig. Sedan tolkar vi varandra utifrån dessa roller. En viktig del i parrådgivning i Haninge är därför låta båda parterna i en relation bli individer igen. Att släppa gamla och invanda mönster är en viktig del i en relation. Det är även viktigt att båda parterna vågar uttrycka sina egna känslor och att man i en relation faktiskt vågar säga vad man tycker och känner. Genom att ta hjälp av en terapeut kan man få verktygen med att öppna upp och förbättra kommunikationen.

Viktigt att förlåta och gå vidare

Att gå runt och vara olycklig och arg är inga roliga känslor, utan det snarare förhindrar dig att vara lycklig. Att förlåta någon kan därför istället innebära en stor lättnad och ge en positiv förändring i ditt liv. Det är inte heller något du ska eller bör tvinga fram, utan du måste låta det ta den tiden det tar. Att förlåta någon kanske innebär att man tror att man måste be om ursäkt men så är inte fallet. Att förlåta någon innebär istället att du själv, och bara du, helt enkelt accepterar vad som hänt och att du själv är ägare till dina känslor. Du erkänner dina känslor och kan sedan släppa dem istället för att hålla fast i dem, vilket leder enbart till negativa konsekvenser för dig. Bättre är då att få hjälp genom parrådgivning i Haninge.

Leave a Reply