Lämna bilen hemma och cykla i Katrineholm

Många Katrineholmsbor upplever upplever att möjligheterna till parkering i de centrala delarna inte är vad de borde vara. Katrineholmskuriren intervjuade nyligen Benny Larsson, en man som är av åsikten att fler parkeringsplatser för bilar borde finnas i centrala Katrineholm.

När han intervjuas av Katrineholmskurirens reporter uppger Benny att han underförmiddagen kört fyra varv på en och samma parkeringsplats, innan han slutligen hittade en ledig plats. Benny hävdar att situationen är som värst på vardagar efter klockan 16, och menar att det är ganska logiskt att få människor väljer att handla i centrala Katrineholm då det saknas parkeringsplatser. Själv föredrar han att utföra sin shopping i Flen.

Eftersom 54 procent av resorna i Katrineholm beräknas utföras med bil, anses situationen inte vara hållbar på sikt. Det uppsatta målet är att antalet resor med bil till år 2030 ska minska från dagens 54 procent, till 35 procent. Om sanningen ska fram skulle förmodligen många Katrineholmsbor kunna ta cykeln redan idag, men väljer av olika anledningar att ändå ta bilen. Jennie Lind som är utredare på kommunen hävdar att det arbete som måste utföras för att nå det uppsatta målet är omfattande. Hon menar att kommunen måste verka för att göra det mer attraktivt för invånarna att gå och cykla istället för att ta bilen, ett arbete som hon menar även innefattar att göra det mindre attraktivt att köra bil i Katrineholm.

Fler invånare, samma antal parkeringsplatser?

Ett annat mål som Katrineholm har, vid sidan om att minska biltrafiken, är att till år 2030 ha ökat antalet kommuninvånare till 40 000. En befolkningsökning av denna storlek skulle förutom nya möjligheter också innebära vissa utmaningar. En av de stora utmaningarna med detta mål är att det måste finnas ett transportsystem som fungerar effektivt. Möjligheterna till parkering är en del av detta transportsystem. Med bakgrund av detta har samhällsbyggnadsförvaltningen utformat ett utkast till en ny strategi för parkering.

En inventering av de parkeringsplatser för bilar och cyklar som finns i Katrineholm har gjorts. Man har delat in denna inventering i två zoner: centrumkärnan i kommunen samt centralt belägna platser utanför denna kärna. Enligt inventeringen råder det ingen brist på centralt belägna parkeringsplatser i Katrineholm. Enligt utredaren Jennie Lind kan förvisso de lite större parkeringarna fyllas med bilar på dagtid, men hon menar att det samtidigt finns lediga parkeringsplatser en bit bort. Den nya parkeringsstrategin är för tillfället ute på remiss i kommunens nämnder.

 

Leave a Reply