En person som tillfälligt arbetar med ett företags logistiska strategi, inköp och frakt är en interim supply chain manager. En interimschef som arbetar med detta har det övergripande ansvaret över hela produktens resa, från inköpet till att produkterna går ut i försäljning till företagets kunder. Under de senaste åren har interimsyrket ökat markant och innebär många fördelar för företagen. En av de kända aktörerna i branschen är Svenska Brightmill.

Vikten av god logistik

Eftersom e-handeln numera är den största marknaden för shopping har företag behövt anpassa sig för att överleva. En fungerande supply chain är avgörande för att hålla sig relevant och fortsätta gå med vinst. Det är lätt att det skapas onödiga kostnader i processen om den inte är fungerande, för att ändra på ett företags supply chain krävs det ofta stora omorganiseringar. Företag måste ha en stor produktkapacitet och kunna ha säkra leveranser för att företaget ska behålla en god relation till kunderna. Logistiken måste därför fungera problemfritt och det en interim supply chain manager försöker göra, är att identifiera vilka faktorer som behöver förbättras för att förbättra företagets produktivitet. Att ändra företaget kan vara svårt men en tillfällig chef besitter stora kunskaper för att kunna göra det.

Att tänka på vid val av interim supply chain manager

Det finns många olika faktorer att tänka på när man väljer en chef som ska ha hand om inköpskedjan.

  • Kraven på personen måste vara tydliga. Vilka behov finns hos företaget, vilka arbetsuppgifter ska göras och hur lång ska tidsperioden vara. Innehållet och lönen ska vara bestämd innan.
  • När man anlitar ett konsultföretag ska man tänka på att välja ett med hög servicegrad, som förstår företagets behov och värderar god kommunikation och flexibilitet högt.
  • Konsultföretaget måste ta ansvar för överlämningen av kandidaten för att det ska bli en smidig övergång.

Erfarenheter från uppdrag inom logistiska frågor

Många som arbetat som interim supply chain manager menar att om man fick välja hade man drivit digitaliseringsfrågan mer. Om man har en fungerande digitalisering som ingår i förändringsarbetet kommer det att öka enkelheten för kunderna vilket även ökar deras nöjdhet. Nöjda kunder ger lönsamhet varför man hela tiden ska driva processförbättringar i samband med digitalisering.

Leave a Reply