Om du vill spara dina pengar och samtidigt få dem att växa ska du investera i fonder. Det kan du göra med hjälp av en advisor inom fondförvaltning som hjälper dig. Hen hjälper dig bland annat att hitta rätt fonder. För att ge dig lite hjälp på vägen innan du träffar din advisor berättar vi här hur du hittar den rätta fonden som ska förvaltas av advisorn.

Tid och risk av sparande

Det första du bör tänka igenom när du ska fondspara är hur lång tid det är tills du behöver pengarna (placeringshorisont) och hur du ser på att värdet kan komma att variera under spartiden (risk). Dina svar leder dig till rätt fondtyp för ditt sparande: aktiefond, blandfond eller räntefond. De flesta som sparar har ett mål med sparandet. Ju längre fram i tiden målet ligger desto större andel aktiefonder bör ingå i sparandet. Exempel på långsiktigt sparande är pensionssparande och sparande till barnen. Sparande som kan behöva användas inom några år, exempelvis sparande till semestern eller som en buffert mot högre boräntor, bör innehålla en stor andel räntor. Allt det här måste advisorn få reda på när ni träffas för att veta hur hen ska placera dina pengar och förvalta fonderna. Så tänk igenom det noga innan erat möte!

Med risk menas risken att värdet på sparandet stiger och sjunker i värde. Generellt brukar aktiefonder ge större avkastning än räntefonder över långa perioder. Över korta perioder däremot är risken större att aktiefonder minskar i värde, något som är mycket mer ovanligt för räntefonder. Blandfonder består av både aktier och räntor och brukar därför placera sig mellan aktie- och räntefonder när det gäller risk. Advisorn kommer informera dig om riskerna och ge sin professionella synpunkt vad som är bäst för dig. Det är dock du som bestämmer var du vill placera dina pengar och hur advisorn ska förvalta dina fonder. Men lyssna på hens tips!

Nästa steg

Vill du välja en blandfond kan du gå direkt till nästa steg, välj fond. Även här hjälper fondförvaltnings-advisorn dig. För räntefonder finns två grupper att välja mellan, de som placerar på kort sikt och därmed har lägst risk, penningmarknadsfonder, och de som placerar på längre sikt och därmed har högre risk, obligationsfonder. För aktiefonder finns det flera olika placeringsinriktningar med olika risk och avkastningsmöjligheter. Bredare aktiefonder som sprider risken på såväl olika regioner som branscher har generellt en lägre risk än mer specialiserade aktiefonder. Använd dig av din advisorns kunskap om marknaderna världen runt som en guide i valten av fonder.

Leave a Reply