Du som är sjuk och misstänker att du har drabbats av klamydia ska i första hand kontakta en vårdcentral eller ungdomsmottagning. Om du behöver vård i mer än två veckor och har svårt att själv förflytta dig så kan du ha rätt till hemsjukvård. Vårdcentralen utvärderar först dina behov och sedan utarbetar ni en vårdplanering tillsammans. Man kan få hjälp av en läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut i hemmet. Du blir ofta erbjuden hjälpmedel som underlättar ditt liv i vardagen. Du har alltid rätt till en kontaktperson som är ansvarig för de vårdinsatser som du behöver om du misstänker att du har fått klamydia.

Vilken typ av vård kan jag få i hemmet?

All typ av vård kan du inte få i hemmet men det du kan få hjälp med är till exempel såromlägging, injektioner, dropp och provtagning av klamydia. Det kan också handla om näringstillförsel via dropp eller sonder, smärtlindring och omvårdnad. Man kan även få råd vid eventuella inkontinensproblem och få inkontinenshjälpmedel utskrivet. Den hemsjukvård som arrangeras av vårdcentralen är kostnadsfri för alla som är över 85 år, för övriga personer gäller patientavgifterna.

Vem kan få hemsjukvård?

Alla personer som har svårt att på egen hand ta sig till en vårdcentral kan ansöka om hemsjukvård. Det kan röra sig om personer med olika funktionshinder, personer som har drabbats av klamydia eller äldre personer. Det första steget är att skriva in sig i hemsjukvården. Man kan få hemsjukvård dygnet runt både i sitt egna hem eller på sitt äldreboende. Man kan också få hemsjukvård vid några enstaka tillfällen, om man till exempel har opererats och har svårt att röra sig i hemmet till följd av ingreppet. När du inte längre behöver sjukvårdsinsatser i hemmet avlutas hemsjukvårdsperioden. Hemsjukvården ska alltid utgå från varje enskild individs behov, vare sig det rör sig om klamydia eller vård i livets slutskede.

Hur ansöker jag om hemsjukvård?

Om du har hälsoproblem och inte kan uppsöka en hälsocentral kan du ansöka om hemsjukvård. Först ska du kontakta din kommuns hemvårdsteam som utvärderar dina vårdbehov och gör upp en vårdplan. Du skrivs in i hemsjukvården och får en hemvårdssjuksköterska som blir din kontaktperson. Om du har en sjukdom som är allvarligare en klamydia, och vill bo kvar hemma kan du få hjälp av ett speciellt team för avancerad sjukvård i hemmet. Denna vård vänder sig främst till dig med en obotlig sjukdom.

Leave a Reply