Idag finns det en uppsjö med olika assistansanordnare i vårt avlånga land. Man kan välja att anordna sin personliga assistans på olika sätt, till exempel genom att välja att köpa den från kommunen eller ett privat assistansbolag i Jönköping. I denna text kommer du att kunna läsa om de fördelar som finns med att köpa den personliga assistansen från ett assistansbolag i Jönköping.

Juridisk rådgivning

Om du eller den som ska ansöka om personlig assistans, inte har haft insatsen tidigare så kan ett assistansbolag i Jönköping hjälpa till med hela den processen. Oftast finns jurister på assistansbolaget som hjälper till med att göra en ansökan till kommun och/eller Försäkringskassan. När ansökan är inskickad kommer ett hembesök att bokas av de som du ansökt hos, och en del assistansbolag i staden kan ge stöd i detta om man så vill. Om man får ett avslagsbeslut på sin ansökan kan också assistansbolaget hjälpa till med en omprövning eller överklagan.

Länken mellan den den assistansberättigade och myndigheter

Om du har beviljats personlig assistans men inte har haft insatsen tidigare, kan ett assistansbolag i Jönköping hjälpa till med kontakten med olika myndigheter och kommun. En del assistansbolag ägs och/eller drivs av personer som har haft personlig assistans själva eller arbetat inom området och har god kunskap om vad som behövs.

Resor och aktiviteter

Flera assistansbolag i Jönköping erbjuder olika slags aktiviteter för sina kunder. Det kan handla om allt från en resa till en djurpark eller ett idrottsevenemang till julbord, fiske och bowling. Som kund kan man också ofta ha egna önskemål och förslag till olika aktiviteter och kan ha en möjlighet att påverka vad som ska ske.

Val av delaktighet

Du kan själv välja hur mycket du vill vara delaktig i den personliga assistansen. Du kan välja allt från att inte ha något ansvar alls till att ha ett större ansvar för till exempel arbetsledning, schemaläggning, rekrytering eller liknande.

Bra villkor för anställda

Många assistansbolag i Jönköping har bra villkor för sina anställda, det vill säga de personliga assistenterna. Förutom kollektivavtal kan de erbjudas kontinuerliga utbildningar och handledning för att nämna några saker som har en positiv inverkan i arbetslivet.

Leave a Reply