Kommunen, kooperativ eller privat vårdföretag? Om privat vårdföretag väljs– vilket ska väljas? Denna artikel visar på olika vägar för att få hjälp att välja assistansanordnare i Bohuslän. En hjälp som kan vara ovärderlig i valet av anordnare.

Få hjälp av kommunen

Kommunen ska vara objektiv och får därmed inte påtala fördelar eller nackdelar med specifika assistansanordnare i Bohuslän. Skulle personal från biståndsenheten lyfta fram ett specifikt vårdbolag skulle det därmed skapas en snedvriden konkurrenssituation. Men kommunen kan ändå vara behjälplig i val av anordnare. Detta utifrån att:

  • De kan svara på frågor vad som gäller om kommunen väljs som assistansanordnare. De allra flesta kommuner har egen assistansverksamhet och tar brukaren inte något aktivt val blir det även kommunen som får detta uppdrag.
  • De ska bistå, vid förfrågan, brukaren med en lista över privata assistansanordnare i Bohuslän. För den som söker en komplett lista är alltså ett alternativ att kommunen kontaktas.

Få hjälp av enskilda assistansanordnare i Bohuslän

Vid frågor kring hur en specifik assistansanordnare arbetar behöver kontakt tas med dem för vidare diskussion. Det kan vara frågor om allt från ekonomi och administration till vilka tjänster som ingår/inte ingår. En person som vill jämföra flera olika assistansanordnare, på egen hand, behöver därmed kontakta dem och ställa dem mot varandra utifrån flera olika punkter. Personer som redan är kund hos en assistansanordnare i Bohuslän, men vill byta till ett annat, kan kontakta den anordnare som önskas varpå de hjälper till med all administration gällande överföring.

Få hjälp av assistansförmedlare

Att använda sig av assistansförmedlare är troligtvis det enklaste, och säkraste, sättet att få hjälp med att jämföra flera olika assistansbolag. I kontakt med en förmedlare kommer dessa göra en ”profil” av brukarens behov. Denna matchas sedan mot det stora antal assistansbolag som förmedlaren samarbetar med. Utifrån det kan de sedan presentera vilka anordnare som passar bäst. Det finns framförallt två fördelar med att gå via assistansförmedlare:

  • Enklare och snabbare
    Det är betydligt enklare att låta en assistensförmedlare jämföra olika assistansbolag i Bohuslän, istället för att själv kontakta bolagen och göra jämförelser mellan dem.
  • Säkrare
    Assistansförmedlare har alltid minimumkrav som måste vara uppfyllda för att ett assistansbolag ska få vara med i deras jämförelse. Det blir därmed som en kvalitetsstämpel mot kunden. Därmed ”filtreras” oseriösa aktörer, eller de allt för nya, bort från samarbete.

Leave a Reply