Stammarna i en fastighet är en av de allra viktigaste delarna av fastigheten. Det är trots allt dessa som förser till exempel hyresgästerna i ett flerfamiljshus med rent vatten och samtidigt även för bort avloppsvattnet från lägenheterna. Över tid kan dock rörledningarna försämras och skadas. Därmed kan läckor, stopp i rören och andra problem uppstå. När så är fallet kan det vara på sin plats att kalla in en expert på stambyte i Stockholm för att få bukt med problemen.

Det är väldigt viktigt att stammarna byts ut i förebyggande syfte

Det är förstås viktigt att man som fastighetsägare skyndsamt tar itu med de olika problem som rörsystemet i en fastighet kan orsakas. Tyvärr väljer dock vissa fastighetsägare att skjuta dessa problem framför sig. Det kan bland annat bero på att man bekymrar sig över kostnaden för att utföra ett stambyte i Stockholm. Ett annat orosmoln kan vara att en sådan åtgärd är oläglig för de boende i fastigheten. Men om åtgärden inte utförs i tid kan konsekvenserna bli allvarliga för såväl byggnaden som sådan som för de boende i densamma.

 

Nedan belyser vi några av de största riskerna med att skjuta denna åtgärd framför sig alltför länge.

Två av de största riskerna med att skjuta upp ett stambyte i Stockholm

Till de risker som det medför att skjuta upp ett stambyte i Stockholm alltför långt in i framtiden hör:

 

  • Vattenskador och kostsamma reparationer. En av de absolut största riskerna med att inte byta ut stammarna i tid är risken för vattenskador. Rör som läcker eller är trasiga på olika sätt riskerar nämligen att göra så att vatten sipprar in i väggar, golv och tak i byggnaden. Detta leder till mögelskador, röta och andra allvarliga problem. Med tiden kan problemen bli väldigt allvarliga och leda till kostsamma reparationer. Dessutom kan de boende i vissa fall tvingas bo någon annanstans medan byggnaden repareras.
  • Försämrat vattenflöde och föroreningar. Ett annat problem som kan orsakas om man inte utför stambytet i tid är att vattenkvaliteten försämras. Med tiden kan nämligen rören bli fyllda med kalkavlagringar samt ansamlingar av lera och liknande. Detta gör att vattenflödet kan påverkas negativt samt att vattnet potentiellt sett kan bli kontaminerat.