EFT Parterapi

EFT står för emotionellt fokuserad terapi och är utarbetad att fungera för både par, familj och även individuell terapi. EFT parterapi är en framarbetad metod framförallt för kortidsterapi för par och upp till ungefär tjugo sessioner. Upphovsmakaren till EFT parterapi är Sue Johnson som tog fram metoden i mitten av 80-talet. Fokus i emotionellt fokuserad terapi ligger som namnet indikerar på de emotionella band som finns mellan parterna som söker terapin.

Metoden finner stöd i många olika inslag av terapier men har som huvudpunkt det som kallas för anknytningsteorin. På engelska kallas det attachment theory och det utgår från den trygghet och samhörighet som man känner med sin partner. Teorin finner stöd i att ju mer samhörighet och trygghet man känner med sin partner desto större chans att man övervinner problem ihop. Den fokuserar också på vikten med att nå fram med insikten att nyförälskelsen och de känslor man en gång kände i början för varandra inte kommer vara bestående livet ut. 

Att söka EFT parterapi

För alla de par som söker terapi finns den grundläggande förhoppningen att finna en lösning på sina problem. Annars hade de redan valt att avsluta sin gemensamma relation. Till stöd för anknytningsteorin ovan nämns att man använt dess upphovsman John Bowlby och dennes teori om nyttigt beroende. Den menade att själva kärleken bara är en guldkantad ingrediens i en relation och att de viktigaste sakerna som människor omedvetet söker efter i en relation är tryggheten som främjar hälsa och välbefinnandet.

Par som söker terapi har ofta fastnat, märker att deras konflikter och diskussioner ständigt kretsar kring samma saker. Den ena, eller båda, upplever exempelvis

  • Fortsatt upprepande beteenden som man vet stör den andra
  • Oförmåga och ovilja att ändra vanor till det bättre
  • Fokuserande på vad som är dåligt

EFT parterapi hjälper paren att hitta metoder för att ta sig ur ett negativt mönster. Att fokusera på det bra i tillvaron och de bra egenskaperna hos varandra. Försöka nå fram med insikten att nyförälskelsen och de känslor man en gång kände i början för varandra inte kommer vara bestående livet ut. En grundpelare i EFT är att personerna som genomgår terapin, oavsett om det är i par, individuellt eller som familjer, blir hjälpta att bättre identifiera, transformera och hantera sina känslomässiga upplevelser.

Leave a Reply