Teknisk support eller datorsupport kan handla om väldigt om mycket olika saker. Man kan ha fått ett problem med sin dator eller någon annan hemelektronik som inte fungerar som den ska. När du använder dig av datorsupport som privatperson så har du rätt till RUT-avdrag. Det innebär att du som privatperson har möjlighet att dra av 50 procent av arbetskostnaden för dator-support i Malmö. Om du är under 65 år är maxbeloppet 25 000 kronor per år och är du över 65 år 50 0000 kronor. Det är alltid du som kund som är ansvarig för att ansöka om RUT-avdrag.

Datorsupport på distans

Många företag i Malmö erbjuder sina kunder datorsupport på distans, så kallad fjärrdatorsupport. Då har man ett speciellt dataprogram som kunden installerar på sin dator. Med hjälp av ett lösenord kan sedan it-supportern koppla upp sig direkt mot kundernas dator på distans. Man kan till exempel åtgärda installationsproblem, programhantering, säkerhetsinställningar och olika uppdateringar som behöver göras med regelbundenhet. När datorn fungerar som den ska igen så avinstalleras mjukvaran från din dator så du behöver inte vara orolig för att någon obehörig person kommer att ha tillgång till din dator.

Hjälp med långsam dator

Ett av det vanligaste dataproblemet är att datorn upplevs som trög och långsam. Det kan ta väldigt lång tid att starta upp datorn och om du vill öppna till exempel Word eller Excel måste du vänta väldigt länge innan du kan använda dem. All denna väntan upplevs ofta som mycket frustrerande. Ofta glömmer man bort att underhålla och rensa sin dator. Om detta inte görs kontinuerligt blir resultatet en långsam dator. Om du anlitar datorsupport i Malmö så kommer de att kunna hjälpa dig med alla uppdateringar som behöver göras och med att rensa ut datorn på filer som du inte använder.

Min dator startar inte

Ett annat vanligt problem är datorer som inte startar trots ihärdiga försök. Det kan bero på en mängd olika saker och ofta behöver du kontakta ett företag som sysslar med datorsupport i Malmö för att få hjälp. Det kan vara fel i datorns mjukvara eller i datorns inställningar. Kanske har du spillt vätska över datorns tangentbord och då är det nästan hopplöst att få den att fungera igen på egen hand. Ibland behöver du uppdatera din brandvägg och anti-virus-program för att få datorn att fungera som den ska. En IT-supporter kan hjälpa dig med att göra felsökning och förhoppningsvis också åtgärda problemet.

Leave a Reply